De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd. Een verkennende studie

Auteurs Jonker, Knot-Dickscheit en Huyghen verkennen de functie van POH-Jeugd met vragenlijstonderzoek en interviews. De onderzoekers van Jeugdhulp bij de Huisarts hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

Klik hier!

2019-11-15T10:36:24+00:00