Jeugdhulp bij de huisarts

De afgelopen jaren investeren steeds meer gemeenten in het enkele uren per week bij een huisarts inzetten van een professional met expertise over de jeugdhulp (bv. POH-Jeugd, OJG of SOH-jGGZ). Dat heeft over het algemeen drie doelen:

  1. Het ondersteunen van de huisarts bij beslissingen rond de inzet van
    passende zorg.
  2. Het, afhankelijk van eigen kennis en ervaring, bieden van snelle hulp bij de huisarts in korte trajecten.
  3. Het voorkomen van (onterechte/onnodige) verwijzingen naar de
    specialistische jeugdhulp.

Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben tussen 2017 en 2019 op grote schaal gegevens verzameld over het inzetten van deze vorm van jeugdhulp in de huisartsenpraktijk. Hoe ziet dergelijke hulp er in de praktijk uit? Wat zijn de resultaten, en wat zijn de ervaringen van betrokken professionals en cliënten? Bij het onderzoek waren meer dan 250 huisartsenpraktijken en zo’n 2.500 cliënten betrokken.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat deze professionals gemiddeld 41% van de jeugdigen zelf in een laagintensief traject afdoende kunnen helpen, zodat het niet tot een verwijzing komt. Daarbij is het wel van groot belang dat de professional beschikt over voldoende expertise om een goede probleeminschatting te maken, zodat een jeugdige direct de juiste zorg krijgt of in de juiste wachtrij komt. Ook verdient het borgen van de laagdrempeligheid aandacht: jeugdigen moeten snel terecht kunnen, op een plek vlak bij huis en waar nodig snel kunnen doorstromen naar passende vervolgzorg.

Op deze website is het onderzoek ‘Jeugdhulp bij de Huisarts’ te volgen: zowel de resultaten van het onderzoek in 2019 als informatie over lopende en afgesloten vervolgonderzoeken en projecten.