Op hun website beschrijft het Kenniscentrum KJP verschillende varianten van specialistische ondersteuning in het voorveld.

Klik hier!