Vervolg­onderzoek

Lopend onderzoek: Effect van de Praktijk­ondersteuner Jeugd op (kosten van) verwijzingen

In het onderzoeksrapport in 2019 kun je lezen dat de Praktijkondersteuner Jeugd 41% van de jeugdigen die bij hen komen zelf kan helpen, zonder dat er een verwijzing nodig is. Maar leidt de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd ook in totaal tot minder verwijzingen? Of zorgt de inzet van de POH er vooral voor dat er jongeren geholpen worden die anders niet geholpen zouden worden?

Deze vragen onderzoeken we met behulp onder andere administratiegegevens van gemeentes. In een pilot van dit onderzoek in een gemeente in Noord Nederland zagen we al dat die administratiegegevens erg nuttig kunnen zijn bij het beantwoorden van deze vragen. We willen het onderzoek daarom uitbreiden naar andere gemeenten. Wilt u ook meedoen met uw gemeente? Neem dan contact op met de onderzoekers.

Lopend onderzoek: PAINT-POH

Bij PAINT-POH wordt de effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met kenmerken van ADHD en gedragsproblemen onderzocht, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts. Het doel van het onderzoek is om gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium, op laagdrempelige wijze te ondersteunen. Meer informatie en contactgegevens van de onderzoekers kunt u vinden op de website van PAINT.

Update onderzoeks­resultaten uit 2019

Sinds het verschijnen van de onderzoeksrapportage in 2019 zijn we een grote groep Praktijkondersteuners Jeugd blijven volgen. Daardoor hebben we op het moment van schrijven al informatie over drie keer zoveel hulptrajecten als toen. We werken aan een update van de onderzoeksresultaten die onder andere laten zien hoe het jeugdigen is vergaan voor, tijdens en na de coronajaren.

Accare logo
Molendrift logo