Webtool

Vervolgonderzoek naar effectiviteit inzet POH Jeugd bij huisartsenpraktijken

Alle gemeenten met praktijkondersteuner jeugd kunnen aansluiten

Veel gemeenten in Nederland werken inmiddels met Praktijkondersteuners (POH) Jeugd in huisartsenpraktijken. Ons eerdere onderzoek liet zien dat de inzet van een POH Jeugd waardevol is om vroeg hulp te bieden aan jeugdigen met psychosociale problemen. De POH Jeugd kan verwijzingen naar de specialistische hulp voorkomen door jeugd binnen de huisartsenpraktijk te helpen. Uit dit rekenmodel dat is ontwikkeld op basis van de resultaten van het onderzoek, blijkt dat de inzet van een POH Jeugd gemeenten een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. Het onderzoek krijgt nu een vervolg.

Jeugdhulporganisaties Accare en Molendrift en overheidsconsultancybureau Keizers & Visser, dat al jarenlang gemeenten begeleidt bij de introductie van een POH, tekenden hiertoe in mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst. Met het vervolgonderzoek willen we de verdere ontwikkeling van de functie van POH Jeugd ondersteunen én de kennisdeling tussen gemeenten versnellen. Alle gemeenten met praktijkondersteuners Jeugd kunnen aan het vervolgonderzoek meedoen.

Webtool

Waar we in het eerste onderzoek een Excel-bestand gebruikten om alle gegevens te registreren, is voor dit vervolgonderzoek een webtool ontwikkeld om het registreren in de dagelijkse praktijk te vergemakkelijken en monitorgegevens doorlopend inzichtelijk te maken. Het vervolgonderzoek is een samenwerking tussen Accare, Molendrift en overheidsconsultancybureau Keizers & Visser, dat de webtool ontwikkelde.

Waarom een webtool?

In ons onderzoek naar Jeugdhulp bij de Huisarts werken we altijd nauw samen met Praktijkondersteuners Jeugd en met gemeenten. Het onderzoeksrapport over Jeugdhulp bij de Huisarts (november 2019) was dan ook niet mogelijk geweest zonder de hulp van 51 Praktijkondersteuners Jeugd die gegevens over 2439 cliëntentrajecten registreerden. Met de webtool vergemakkelijken we de registratie, waardoor het voor POH’s en gemeenten laagdrempeliger wordt om mee te doen aan het onderzoek. Bovendien zijn met de webtool de monitorgegevens doorlopend te raadplegen. Voor de onderzoekers, maar ook voor gemeenten en POH’s. Dat maakt snellere kennisdeling mogelijk.

Met diezelfde (geanomiseerde) gegevens doen we samen landelijk vervolgonderzoek naar de inzet en het effect van het werk van de POH’s jeugd. Daarbij is er ook ruimte om te onderzoeken of we met de verzamelde data lokale vragen kunnen beantwoorden.

Resultaten

Jaarlijks presenteren we de resultaten in een inhoudelijke bijeenkomst aan alle lokaal betrokkenen. Onderzoeker Marieke Boelhouwer: “Ineens gaat het niet meer over aantallen en kosten, maar over de mate waarin bepaalde problematiek zich voordoet, welke interventies daarop ingezet worden en hoe effectief die zijn. En hoe zich dat beeld van jouw gemeente verhoudt tot het landelijk beeld. Dit is dan telkens een geweldig aanknooppunt voor verdere verbetering.”
Op deze website zullen we steeds meer onderzoeksresultaten publiceren.

Aanmelden

Alle gemeenten met een POH jeugd kunnen zich aanmelden voor het onderzoek en gebruik van de webtool. We vragen een kleine vergoeding voor het gebruik van de tool. Heeft u interesse voor het aansluiten van uw gemeente? Vul dan het contactformulier in.

Hieronder vindt u een flyer met meer informatie over het project. Hoe meer gemeenten meedoen, hoe meer we samen leren.

Deelnemende gemeenten:

Accare logo